CTU RAINCRAFT 2023

CTU Raincraft là một phần của dự án Asia Raincraft- Nhằm trao quyền cho các cộng đồng trên khắp châu Á tạo tác động thực sự trong việc giải quyết vấn đề về nước và biến đổi khí hậu trong môi trường sống của chính họ. CTU RAINCRAFT nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình Asia Raincraft, tiếp nối sau t...