Ecological recovery, biodiversity protection solutions sought

Ngày 3/6/2022, theo VietnamPlus. Vào ngày 3 tháng 6, một hội nghị đã được tổ chức dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả các nỗ lực phục hồi hệ thống sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam, đây là một phần trong chuỗi cá...

Week-long event raises awareness of sea-based economy, marine biodiversity

Ngày 1 tháng 6 năm 2022. theo VietnamPlus. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/6 sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các ngành, doanh nghiệp và người dân về việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trườ...

Sustainable management of peatland resources in U Minh Ha National Park

Ngày 23 tháng 4 năm 2022, theo Thông tấn xã Việt Nam. Vườn quốc gia U Minh Hạ ở tỉnh cực nam Cà Mau hiện là nơi chứa khoảng 3.000ha đất than bùn - một phần quan trọng của hệ sinh thái, có giá trị bảo tồn và đa dạng sinh học cao. April 23rd, 2022, following Vietnam News Agency.&nb...