Ca Mau loses 400 ha of protective forests annually to coastal erosion

Ngày 2/06/2022, theo VNExpress. Sạt lở bờ biển ở tỉnh cực nam Cà Mau đang cuốn trôi 400 ha rừng phòng hộ mỗi năm và đe dọa 120.000 ha đất nông nghiệp. June 2nd, 2022, following VNExpress. Coastal erosion in the southernmost province Ca Mau is washing away up to 400 ha of protective forests each...