Week-long event raises awareness of sea-based economy, marine biodiversity

Ngày 1 tháng 6 năm 2022. theo VietnamPlus. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/6 sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các ngành, doanh nghiệp và người dân về việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trườ...

Climate change, pollution hamper sustainable ocean economy

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, theo Vietnam News. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết: Đại dương đang phải đối mặt với những rủi ro rất nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và ô nhiễm môi trường biển. Điều này yêu cầu các quốc gia phải có cam kết mạnh mẽ và thực hi...