National power development plan VIII targets drastic CO2 emissions reduction

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, theo Tin tức Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, dự thảo mới nhất về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (QHĐ VIII) đã giảm đáng kể lượng phát thải CO2, nhờ vào việc không có nhà máy nhiệt điện th...