Nha Trang suspends diving tours in marine reserve to inspect coral reefs

Ngày 27 tháng 6, theo VNExpress. Các hoạt động liên quan đến bơi lội và lặn biển đã bị cấm tại Khu Bảo tồn Biển Đảo Mun ở Vịnh Nha Trang từ hôm thứ Hai để đánh giá tình trạng bị thu hẹp của các rạn san hô. June 27th, following VNExpress. Swimming and diving has been banned at Mun...